آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

بازدید کارگزار معاونت علمی و فناوری از شرکت ستاره فناوری نسل هوشمند مستقر در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگزار ارزیابی شرکت های دانش ...
تاریخ انتشار:14:56:15 1396/9/20

اولین مسابقه ملی ایده بازار جشنواره ملی مکران گنج بی کران در دانشگاه قم توسط مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین مس ...
تاریخ انتشار:14:32:31 1396/9/20

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان توسط مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگاه آ ...
تاریخ انتشار:14:27:23 1396/9/20