آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در سال 99 برگزار شد

اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در سال 99 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر اولین جلسه توانمندسازی واحدهای ...
تاریخ انتشار:13:19:1 1399/3/12
 هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد انجام شد

هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر هفتادمین ...
تاریخ انتشار:12:41:17 1399/3/12
پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری قبل و بعد از چالش کرونا

پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری قبل و بعد از چالش کرونا

چالش کوید 19 نظام حاکم بر دنیا را تغییر داده است. چگونه پارک ...
تاریخ انتشار:10:24:17 1399/3/6