آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
نشست نوروزی کارکنان پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

نشست نوروزی کارکنان پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور ن ...
تاریخ انتشار:14:37:44 1397/1/27
حضور واحدهای مرکز رشد نوشهر در دومین رویداد شتاب طیور و ماکیان

حضور واحدهای مرکز رشد نوشهر در دومین رویداد شتاب طیور و ماکیان

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دومین رو ...
تاریخ انتشار:15:11:13 1396/12/19
برگزاری مسابقات ایده بازار دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

برگزاری مسابقات ایده بازار دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مسابقات ...
تاریخ انتشار:14:50:51 1396/12/19
برگزاری دومین جلسه کارگروه صنایع دریایی استان مازندران

برگزاری دومین جلسه کارگروه صنایع دریایی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دومین جل ...
تاریخ انتشار:14:37:54 1396/12/19