آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
گزارش فعالیت های مرکز رشد و نوآوری نوشهر در سال 99

گزارش فعالیت های مرکز رشد و نوآوری نوشهر در سال 99

گزارش فعالیت های سال 99 مرکز رشد و نوآوری نوشهر را می توانید ...
تاریخ انتشار:9:12:22 1400/1/7
ارزیابی سالانه 99 واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر برگزار شد

ارزیابی سالانه 99 واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، ...
تاریخ انتشار:8:48:47 1399/11/21
هفتادو ششمین جلسه داوری، جذب و پذیرش طرح های فناورانه برگزار شد

هفتادو ششمین جلسه داوری، جذب و پذیرش طرح های فناورانه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، ...
تاریخ انتشار:8:24:16 1399/11/21
اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های نوین در صنایع دریایی برگزار شد

اولین رویداد ملی ایده پردازی فناوری های نوین در صنایع دریایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین رو ...
تاریخ انتشار:12:45:10 1399/10/20