آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
تسهیلات مالی ویژه به شرکت های خلاق

تسهیلات مالی ویژه به شرکت های خلاق

طرح حامی خلاق، صندوق پژوهش و فناوری سپهر

...
تاریخ انتشار:11:25:8 1400/7/6
تفاهم نامه همکاری مرکز رشد و نوآوری نوشهر و دانشگاه پیام نور به امضاء رسید

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد و نوآوری نوشهر و دانشگاه پیام نور به امضاء رسید

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، تفاهم نا ...
تاریخ انتشار:8:34:3 1400/3/29
 تفاهم نامه همکاری مرکز رشد و نوآوری نوشهر با دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد و نوآوری نوشهر با دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، ...
تاریخ انتشار:8:11:23 1400/3/5
هفتادو هفتمین جلسه داوری، جذب و پذیرش طرح های فناورانه در مرکز رشد و نوآوری نوشهر

هفتادو هفتمین جلسه داوری، جذب و پذیرش طرح های فناورانه در مرکز رشد و نوآوری نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، ...
تاریخ انتشار:8:48:15 1400/2/18