آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

نشست صمیمی رئیس پارک علم و فناوری مازندران با واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، دکتر علی معتمد ...
تاریخ انتشار:14:34:48 1396/7/24

بازدید نماینده و مسئولین شهرستان نوشهر از واحدهای فناور فعال در مرکز رشد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، مسئولین شهری ش ...
تاریخ انتشار:14:23:49 1396/7/24

بازدید مسئولین شهر نوشهر از ساختمان شماره 2 مرکز رشد غرب مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، دکتر احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر ...
تاریخ انتشار:14:19:1 1396/7/24

بازدید رئیس جهاد خود کفایی نداجا از مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، امیر دریادار د ...
تاریخ انتشار:18:59:51 1396/7/19