آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
اولین نشست هماهنگی در خصوص جشنواره ملی تقاضا محور طبری در نوشهر برگزار شد

اولین نشست هماهنگی در خصوص جشنواره ملی تقاضا محور طبری در نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، با حضور دبیر و مدیر مرکز رشد ...
تاریخ انتشار:15:31:31 1398/3/29
بازدید از فعالیت های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

بازدید از فعالیت های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، یکی از ف ...
تاریخ انتشار:15:22:48 1398/3/29
سیزدهمین کمیسیون ارزیابی و داوری طرح ها با بررسی 4 طرح در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

سیزدهمین کمیسیون ارزیابی و داوری طرح ها با بررسی 4 طرح در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سیزدهمین ...
تاریخ انتشار:13:42:18 1398/3/1
تودیع و معارفه مدیر جدید مرکز رشد نوشهر

تودیع و معارفه مدیر جدید مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مراسم مع ...
تاریخ انتشار:21:26:28 1398/2/20