آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، چهاردهمی ...
تاریخ انتشار:14:44:49 1398/10/9
حضور فعال مرکز رشد نوشهر در نمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری در قائمشهر

حضور فعال مرکز رشد نوشهر در نمایشگاه فن بازار هفته پژوهش و فناوری در قائمشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، امسال نی ...
تاریخ انتشار:14:40:49 1398/10/9
اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب مازندران برگزار شد

اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین نم ...
تاریخ انتشار:7:48:38 1398/9/30
اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران

اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران

گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین نمای ...
تاریخ انتشار:23:57:37 1398/8/28