آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

آدرس: مازندران - نوشهر - خیابان شهید عمادالدین کریمی - روبروی سه راه مصلی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر
تلفن: 5-52353044-011
فکس: 52353046-011
کدپستی: 4651783311

نقشه مرکز رشد

ایمیل ارسال کننده:
نام ارسال کننده:
شماره همراه:
متن نظر:
کدامنیتی: