آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » رویداد
مسابقه ایده پردازی چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
» تاریخ انتشار: 1397/1/27
 مسابقه ایده پردازی چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در اول الی سوم  آبان ماه 97 بهمراه نمایشگاه دستاوردهای دریایی در باغ موزه دفاع مقدس توسط مرکز رشد نوشهر وابسته به پارک علم و فناوری مازندران و با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
این مسابقات در دو بخش دانشجویی- آزاد و دانش آموزی برگزار می شود.