آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » رویداد
وبینار آشنایی با نحوه دانش بنیان شدن واحدهای فناور
» تاریخ انتشار: 1399/10/25
وبینار آموزشی : آشنایی با نحوه دانش بنیان شدن واحدهای فناور

ارائه دهنده: مهندس مهدی ترابی کارشناس امور دانش بنیان پارک علم و فناوری مازندران

ارائه از طریق نرم افزار : Adobe connect

تاریخ و ساعت برگزاری: روز چهارشنبه مورخ 99/11/01   ساعت: 10:30 صبح

آدرس لینک: http://live.pentaserver.ir/roshd