آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

1- خدمات مشاوره ای در زمینه های حقوقی، بازاریابی و....

2- خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (اینترنت، کتابخانه، بانک هاب اطلاعاتی و نشریات و ...)

3- خدمات مالی و اعتباری

4- خدمات آموزشی در موضوعات مختلف مدیریتی و مهارتی

5- تامین دفتر کاری واحد فناور با هزینه بسیار پایین

6- پروژه یابی برای طرح های دانش بنیان

7- کمک به حضور واحدهای فناور در فن بازار، نمایشگاهها، جشنواره های منطقه ای، ملی و بین المللی

8- حمایت لازم برای صادرات محصولات دانش بنیان واحدهای فناور

9- معافیت های مالیاتی 

10- استفاده از تسهیلات مناطق آزاد تجاری