آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت دانش در پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد
» تاریخ انتشار: 9:21:32 1396/11/8
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگاه آموزشی مدیریت دانش در روز پنجشنبه مورخ 96/11/05 در پارک علم و فناوری و با حضور مسئولین مرکز رشد نوشهر برگزار شد.
در این کارگاه یکروزه در خصوص موضوعات مختلف مدیریت دانش و استفاده از دانش های ضمنی و آشکار نیروی انسانی بحث شد .

» تصاویر بیشتر :