آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
جلسه ارزیابی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر انجام شد
» تاریخ انتشار: 9:27:16 1396/11/8
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، جلسه ارزیابی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر با حضور آقای نعمت زاده کارشناس ارزیابی پارک علم و فناوری مازندران در روز شنبه 7 بهمن 96 در محل مرکز رشد انجام شد. در این ارزیابی تمامی واحدهای مستقر بصورت جداگانه و بر اساس آیین نامه ارزیابی پارک مورد بررسی قرار گرفتند.

» تصاویر بیشتر :