آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
جلسه هماهنگی جشنواره طبری در محل دانشگاه فولاد ذوب آمل برگزار شد
» تاریخ انتشار: 11:41:31 1397/2/26
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری و برنامه ریزی بخش های مخالف اولین جشنواره تقاضا محور طبری در روز دوشنبه مورخ 97/02/03 در محل دانشگاه فذای آمل با حضور دکتر لیمویی رئیس دانشگاه، دکتر یوسفی مدیر مرکز رشد نوشهر و مهندس ترابی کارشناس امور دانش بنیان پارک علم و فناوری برگزار شد.

» تصاویر بیشتر :