آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
بازدید مهندس محسنی رئیس شورای شهر نوشهر از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر
» تاریخ انتشار: 14:29:57 1397/8/14
به گزارش روابط عمومي مرکز رشد نوشهر، مقارن با ايام ا... 13 آبان،  مهندس محسني رئيس شوراي شهر نوشهر از واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر بازديد و از نزديک با توانمنديها و ظرفيت هاي موجود آنها در اشتغال زايي و توسعه فناوري آشنا شد. در اين بازديد هم چنين واحدها و فناوران به ارائه مشکلات خود در حوزه شهري بخصوص در فروش محصولات پرداختند. مهندس محسني هم قول داد که در اسرع وقت جلسه اي را با اعضاي شوراي شهر و مرکز رشد جهت بررسي و حل مشکلات موجود و حمايت از مرکز رشد برگزار نمايد.

» تصاویر بیشتر :