آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
بازدید مشترک رئیس اداره دانش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
» تاریخ انتشار: 14:38:27 1397/8/14
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سردار سلمانی رئیس اداره دانش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح با همراهی دریادار دوم ستاد کریم مصدری فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر از دستاوردها  و محصولات فناورانه واحدهای مستقر در مرکز رشد نوشهر وابسته به پارک علم و فناوری مازندران بازدید نمودند و از نزدیک آخرین توانمندیها و ظرفیت های موجود منطقه ای در توسعه فناوری با حمایت های پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علوم دریایی امام ره نوشهر را مشاهده نمودند.

» تصاویر بیشتر :