آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
حضور معاون مرکز رشد در اولین کارگروه تخصصی شورای اشتغال و برنامه ریزی در فرمانداری نوشهر
» تاریخ انتشار: 9:18:45 1398/2/2
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مهندس ترابی معاون مرکز رشد نوشهر در روز دوشنبه مورخ 98/01/26 در اولین نشست کارگروه تخصصی شورای اشتغال و برنامه ریزی فرمانداری نوشهر شرکت نمود.