آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اسلایدشو
اعضای اجرایی و علمی مسابقه ملی ایده پردازی دریایی با دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی
» تاریخ انتشار: 22:3:24 1397/8/8
اعضاي کميته هاي اجرايي و علمي مسابقه ايده پردازي چهارمين جشنواره ملي دريا مسير پيشرفت با دکتر محمد سعيد سيف دبير ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري